CSR

Posted on : May 20, 2010 |post in : |Comments Off on CSR |

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนรอบข้าง จึงจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

โครงการและกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ อาทิ เช่น

  • มาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Platinum
  • ระบบการวิเคาระห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิต GMP/HACCP
  • ระบบการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/BS OHSAS 18001
  • มอบของร่วมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำปีทุกปี
  • บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีทุกปี
  • บริจาคเสื้อผ้าให้กับโครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง ” มูลนิธิกระจกเงา ” 106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-737412-3 www.bannok.com
  • บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม

Theme Designed Bymarksitbd